קנביס

השפעת קנביס אכיל על פרמיית ביטוח החיים / מאת ישראל גלעד

הרשויות בקנדה הכשירו את השימוש בקנביס אכיל החל מדצמבר 2019. נראה שהשימוש בקנביס אכיל ישפיע על הפרמיות של ביטוח החיים כשהגידול במחיר יושפע מכמות הצריכה של הקנביס. כאשר הותר בקנדה לעשן קנביס (אוקטובר 2018), רוב המבטחים הקנדיים הפסיקו לראות את מעשני הקנביס כמעשנים (פרמיית הביטוח למעשן היא פי ארבעה מפרמיית של לא מעשן) אם צריכת עישון הקנביס שלהם עומדת על 2-4 פעמים בשבוע. פוליסות ביטוח החיים בקנדה לא התאימו עצמן לשימוש בקנביס רפואי ולשונויות השונות בשימוש וההשפעה המיידית וההשפעה המצטברת. עדיין לא ברור איך המבטח יקבל מידע על צריכת הקנביס...