קרן אייפקס

910 מיליון שקל תמורת נכסים מנוהלים בסך 122 מיליארד שקל: אלטשולר שחם חתם על עסקה לרכישת פסגות

אלטשולר שחם גמל ופנסיה רוכש את פסגות תמורת 910 מיליון שקל - כך הוסכם בעסקה שנחתמה ביום ו' ה-12 בפברואר. העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים. אלטשולר שחם גמל ופנסיה תפעל למכירת חברות ניירות הערך וקרנות הנאמנות של פסגות. העסקה אינה כוללת את פעילות סוכנויות הביטוח של פסגות – פעילות הכוללת את אחזקתן של סוכנויות הביטוח דוידוף, נ.פ.א, היימן, אש פרופיט, אומגה וסוכנויות נוספות. פעילויות אלה צפויות להימכר בנפרד על ידי קרן אייפקס, בעלת השליטה בפסגות. בכוונת הרוכשת לפעול למכירת כל פעילויות פסגות שאינן חלק מתחום קרנות ההשתלמות והחיסכון ארוך הטווח. על פי...