קרן הפנסיה

החל מ-2020 ייכנס לתוקף השיפור במנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה

[caption id="attachment_67821" align="alignleft" width="200"] אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה[/caption] קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית כך שלמעשה תשלום קצבה למי שאינו זכאי לכך, כגון מקבל קצבה שנפטר, מבוצע על חשבון יתר עמיתי קרן הפנסיה. על פי המצב המשפטי שהיה קיים עד לאחרונה, כדי שלא לשלם לשווא קצבאות לעמית שנפטר, קרנות הפנסיה מקבלות מידע מרשות האוכלוסין על אודות מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, אך לא לגבי כאלו שעזבו את הארץ ונפטרו מחוצה לה. לאור האמור ולנוכח תיקוני חקיקה שבוצעו השנה, פרסמה רשות שוק ההון השבוע הוראות חדשות אשר...