קרנות הפנסיה

פרסום דוחות הרבעון הראשון של חברות הביטוח יידחה בחודש לנוכח משבר הקורונה

רשות שוק ההון האריכה בחודש את המועדים האפשריים להגשת הדוחות הכספיים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה לרבעון הראשון. כך עולה מהוראת שעה שפרסמה לאחרונה הרשות. חברות ביטוח ופנסיה מפרסמות את הדוח הראשון של השנה עד ל-31 במאי. במסגרת ההקלה, לחברות הביטוח יאושר לפרסם את הדוחות עד ה-30 ביוני 2020. הצורך לדחות את פרסום הדוחות הרבעוניים עלה עוד בחודש פברואר, אז אפשרה הרשות לניירות ערך לחברות הציבוריות לדחות את הדוחות השנתיים. בפנייה של פוליסה לחברות, נמסר על ידי גורמים מובילים בשוק כי הם בחרו שלא להתעכב עם פרסום הדוחות השנתיים (שאכן...