קרנות נאמנות

קופות הגמל להשקעה ממשיכות לצמוח למרות הקורונה ומאיימות על ההגמוניה של קרנות הנאמנות

למרות משבר הקורונה, תעשיית קופות הגמל להשקעה ממשיכה בצמיחה העקבית. ב-2020 האתגרית מציג הענף גידול של 17% בסך הנכסים, לאחר גידול שנתי של כ-100% בשנתיים האחרונות. הישג זה מועצם נוכח העובדה שהתעשייה האלטרנטיבית לחיסכון של כסף נזיל בשוק ההון היא תעשיית קרנות הנאמנות (ותעודות הסל שהוסבו לקרנות סל) שחוותה קיטון משמעותי בנכסים במהלך 2020 בשיעור של 12%, המהווים 41 מיליארד שקל. בטווח הארוך נראה שמאז השקת קופות הגמל להשקעה ב-2016 הן מצליחות לכרסם בהתמדה בענף קרנות הנאמנות ובתוך כ-4 שנים צברו סכום של יותר מ-5% מכלל הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות...