קרנית

העליון: אין מקום לדיון נוסף בעניין הקביעה לפיה אופניים חשמליים אינם כלי רכב מנועי

בבית המשפט העליון נדונה בקשתה של פלונית (המבקשת), אשר יוצגה על ידי עו"ד יונית נחום כנגד פלונית, קרנית, היועץ המשפטי לממשלה, הכשרה חברה לביטוח בע"מ ומדינת ישראל – משרד האוצר ומשרד התחבורה (המשיבים). שמות באי כוח המשיבים לא צוינו בהחלטה (דנ"א 7340/20), אשר ניתן במרץ 2021, מפי השופט ניל הנדל. בפני בית המשפט העליון הונחה בקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון, שם נקבע ברוב דעות, כי אופניים חשמליים לא חוסים תחת הגדרה של "רכב מנועי" בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: חוק הפיצויים). כרקע לפסק...