קרנית

בעקבות פסיקת העליון: רווחי שיא לענף ביטוח חובה / מאת חגי שפירא

תפוקה ורווחיות - תחום ביטוח חובה הינו השני בגודלו באלמנטרי (לאחר רכב רכוש) ותפוקתו בחציון הראשון של 2019 הגיעה לכדי 3.09 מיליארד שקל (3.06 מיליארד בחציון אשתקד – גידול של כ-1%). התחום מהווה 24.3% מתפוקת המגזר האלמנטרי (3.09 מתוך 12.7 מיליארד שקל) אך אם ניקח בחשבון הגידול במצבת כלי הרכב, קיימת ירידה ריאלית בתקבולי החברות של לפחות 3% בממוצע פר רכב בודד  (בהנחה שיש גידול של 4% במצבת כלי הרכב לאחר גריטה). עם זאת, וראוי לציין, שהחל מתחילת 2019 הסבסוד למבוטחים שהועבר ישירות לחברות הביטוח בשנים 2017-2018 בגין החזר עודפי...
Pages
  • 1
  • 2