רווחיות האלמנטרי

רכוש ואחרים: תרומה עקבית לרווחיות האלמנטרי / מאת חגי שפירא

תפוקה, רווחיות וביטוח משנה - תחום רכוש ואחרים הינו השלישי בגודלו מבין ארבעת תחומי הפעילות ותפוקתו ב-2019 הגיעה לכדי 5.202 מיליארד שקל (5.007 מיליארד שקל ב-2018) – גידול של 195 מיליון שקל (3.9%) הנותנים מענה לשיעור הצמיחה, אך לא מעבר לכך. התחום מורכב מפוליסות / כיסויים רבים שעיקרן רכוש, כגון בתי עסק /אובדן רכוש, דירות (כולל משכנתאות), הנדסי, ימי / מטענים וכן "אחרים" כגון: תאונות אישיות (במתכונת אלמנטרית) ואפילו נסיעות לחו"ל באחת החברות. מאחר שבתי עסק / אובדן רכוש וביטוחי הדירות (והמשכנתאות) מהווים ביחד כ-82% מתפוקת התחום (וביחד עם ההנדסי...