רונית בודו

שלמה אליהו פורש מתפקידיו במגדל ביטוח; הרשות לא תפרסם את דוח הביקורת

שלמה אליהו פורש מתפקידיו במגדל ביטוח. זאת, מבלי להודות או להסכים עם ממצאי ומסקנות רשות שוק ההון בענייני הממשל התאגידי במגדל. בהתאם לכך, הודיעה הרשות למגדל כי החליטה לא לפרסם את דוח הביקורת על התנהלות מגדל, וכי הרשות כבר לא מחזיקה בעמדותיה הלכאוריות בעניין. מהחברה נמסר כי הדירקטוריונים של מגדל ביטוח ומגדל אחזקות דנו ארוכות בטיוטת הדוח שפרסמה רשות שוק ההון וכי "היו להם השגות לא מעטות וטענות כבדות משקל, בקשר עם הממצאים הלכאוריים והמסקנות הלכאוריות העולים מטיוטת הדוח ואולם בתום הדיונים הם החליטו, כי טובת החברה מחייבת הסתכלות צופה...