ריסק זמני

משרד האוצר מאריך בחצי שנה את הוראת השעה שמאריכה את הריסק הזמני בפנסיה ל-12 חודשים

משרד האוצר מאריך בחצי שנה את הוראת השעה שמאריכה את הריסק הזמני בקרנות הפנסיה ל-12 חודשים. בטיוטת תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) שפורסמה אתמול (יום ג', 19 בינואר) מוצע להאריך את הוראת השעה ל-30 ביוני 2021, במקום 31 בדצמבר 2020. הרקע לכך הוא משבר הקורונה, שהביא להוצאתם של עובדים רבים במשק לחופשה ללא תשלום, או לצמצום או סיום העסקתם. בעקבות זאת, ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, כך שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות וכיסוי...