ריפבליק יועצים

רוח חדשה מנשבת באוויר, רוח של מקצועיות וניקיון העסקנות

בתגובה למאמרו של משה לבהר בכנות מלאה, ולאחר שעיינו שוב ושוב במכתב (עליו מבוסס מאמרו של לבהר), מרבית מהכתוב בו איננו נכון. לשכת סוכני ביטוח איננה מועצת עיר, לשכת סוכני ביטוח איננה גוף פוליטי להתנגחויות. עד היום אנו נדהמים ונפעמים מ״אמנת צפריר״ ומפעולות רבות הנעשות במטרה אחת – לפגוע בסוכנים. הלשכה לא תיתן לזה יד. נלחם בזה למען הסוכנים. אנו פה בשבילם, לא בשביל עסקנות והנאה מהתנגחויות פוליטיות. יש לנו נשיא שנבחר וכך יהיה עד סוף הקדנציה. בשבוע שעבר התכנסה ישיבת היוועצות לנשיא, ישיבה שוטפת בה נוכחים מפקחים לשעבר כעודד...