רכב חובה

ביטוח חובה: עדיין רחוקים מהתוצאות (החד פעמיות) של שנת 2019

מאת חגי שפירא ביטוח חובה הוא התחום השני בגודלו וברווחיותו (לאחר רכב רכוש) ומהווה בתקופה הנסקרת 23.8% מתפוקת האלמנטרי (4.267 מתוך 17.942 מיליארד שקל). מדובר בירידה נומינאלית מזערית של 0.8%, כ-36.2 מיליון שקל (4.304 מיליארד בתקופה מקבילה אשתקד). הירידה הנומינלית מגלמת שחיקה בפרמיה הממוצעת בכ-5% בשנה הנוכחית עקב הגידול במצבת כלי הרכב (כ-4.2% לשנה). הירידה בפרמיה הממוצעת מבטאת רצון ומדיניות של רשות שוק ההון ומשרד האוצר להגביר את התחרות ולתרום להורדת יוקר המחיה, תוך הקטנת הרווחיות של החברות לטווח ארוך. נקודת המוצא הייתה שהרווחיות הייתה בלתי סבירה בתחום זה עד...