רכב מנועי

העליון בפסיקה תקדימית: אופניים חשמליים לא מהווים כלי רכב מנועי

בית המשפט העליון פסק היום כי אופניים חשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי. פסק הדין ניתן על ידי השופטים יצחק עמית ודוד מינץ שקבעו בדעת רוב כי אופניים חשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי. השופטת דפנה ארז ברק נותרה בדעת מיעוט. השופט עמית כתב כי "ככל שנסווג את האופניים חשמליים כ"רכב מנועי" לצורך חוק הפיצויים, אזי תחול חובת ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל 1970- (להלן: פקודת הביטוח) על רכיבה באופניים חשמליים. זאת, כאשר נכון לעת הזו לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים תקניים, ולא...