רכב רכוש

רכב רכוש בחציון 1: למרות השיפור ברבעון השני, הרווחיות עדיין בשחיקה של כ-30%

מאת חגי שפירא תפוקה ורווחיות - תחום רכב רכוש הוא הגדול באלמנטרי ובחציון הנסקר הוא מהווה כ-37.4% מתפוקת האלמנטרי (4.66 מיליארד שקל מתוך 12.46 מיליארד שקל). בחציון הנוכחי נרשמה ירידה נומינאלית של 218 מיליון (4.5%) שקל ביחס לאשתקד (4.878 מיליארד שקל) הנובעת בעיקר מתחרות הכוללת את כל החברות וגורמת לירידת הפרמיה הממוצעת, בתהליך הדרגתי שהחל בשנה החולפת. בנוסף – "תקלות תפוקה" עקב הקורונה, בעיקר (אך לא רק) ברכבי הנישות (אוטובוסים ומוניות) שבחלקם הקפיאו ביטוחים ו/או לא היה בידיהם היכולת הכספית להמשיך ולשלם את הפרמיה עקב חוסר תעסוקה. מאחר ששוק הרכב...