רמות

האוטובוס שהוצת בבני ברק: אפיקים מבוטחת באיילון באמצעות רמות

בעקבות הצתת האוטובוס של אפיקים בבני ברק – חברת האוטובוסים אפיקים מבוטחת באיילון באמצעות סוכנות הביטוח רמות. בשלב זה לא ברור האם מערך הביטוח כולל ביטוח מקיף או חובה בלבד. כמו כן, לא ברור האם הפוליסה כוללת כיסוי מהומות. במרבית הפוליסות מהומות ופרעות מוחרגות, כך שהצתה במסגרת הפגנה אינה מכוסה במסגרת הפוליסה, אלא אם החברה רכשה בנפרד את הכיסוי.