רפורמת סולבנסי

הלחצים מתחת לפני השטח: הירידה של 1.5% בעקום הריבית לאורך 2019 תגרור ירידה של 30% ביחס כושר הפירעון של חברות הביטוח

הלחצים מתחת לפני השטח: הירידה של 1.5% בעקום הריבית לאורך 2019 תגרור ירידה של 30% ביחס כושר הפירעון של חברות הביטוח

לחץ כבד מופעל בשבועות ובחודשים האחרונים על המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת בנוגע לרפורמת סולבנסי ולהוראות הפריסה. ירידת עקום הריבית, שמוערכת בכ-1.3% בשלושת הרבעונים…