רשות המיסים

רשות המיסים מאריכה את תוקף ההוראות למשיכת כספים ללא ניכוי מס

במטרה להקל על ציבור הנישומים בעלי הכנסות נמוכות, רשות המיסים פרסמה לפני כשנה חוזר אשר פוטר את אותם נישומים מלפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל אישור פטור מניכוי מס ובמקביל מאפשר לחברות המנהלות לשלם את הכספים ללא ניכוי מס. תוקף החוזר שפורסם – עד סוף שנת 2020. לאחרונה פרסמה רשות המיסים הוראה אשר מאריכה את תוקף החוזר עד לסוף שנת 2021. להלן עיקרי החוזרים כאמור, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה. רקע: ככלל, אדם המבקש למשוך כספי תגמולים ו/או אדם המבקש למשוך כספי פיצויים...
מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

  רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים. נוכח העלייה המינורית במדד בשנת 2019, בשיעור של 0.3%, חלק…