רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

סוכנות אריות עותרת נגד הפיקוח: מדוע מתעכב האישור של דב בקר כמנהל עסקים של הסוכנות?

אריות סוכנות לביטוח פנסיוני הגישה עתירה מנהלית נגד רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון למתן צו המורה לרשות לנמק מדוע לא קיבלה החלטה בבקשתה לאשר את סוכן הביטוח דב בקר כמנהל העסקים שלה. זאת, מקום שהליכי אישורו מתמשכים פרק זמן גדול מאוד ואגב כך נפגעת זכות היסוד שלה ושל בקר לעסוק באופן חופשי בעיסוקם כסוכני ביטוח. במבוא לעתירה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי עניינה הוא בהימנעות הרשות במשך שנה ושלושה חודשים מלקבל החלטה בבקשה לאישורו של בקר כמנהל עסקים בסוכנות אריות שהיא תאגיד ביטוח. עוד נאמר כי הימנעות...
Pages