רשות שוק ההון

רשות שוק ההון פועלת להרחיב את מדידת שביעות הרצון – תשלח שאלונים בכתב ללקוחות החברה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פועלת להרחיב את מדידת שביעות הרצון של לקוחות חברות הביטוח לצורך פרסום מדדי השירות. ברשות מתכננים להתחיל במהלך השנה לשלוח שאלונים בכתב ללקוחות החברות, במקביל לשאלונים הטלפוניים הנערכים היום. ברשות מציינים, במכתב שנשלח למנהלי חברות הביטוח, כי לאחר קבלת תוצאות הבקרה יוחלט על אופן שילוב התוצאות במדד השירות, בין היתר, בהתחשב בשוני הקיים בין בקרות טלפוניות ובקרות כתובות. השאלון בכתב יכלול את שתי השאלות העיקריות לצורך חישוב הציון בבקרות הטלפוניות הנכללות כיום במדד: שביעות רצון מהטיפול בפנייה באופן כללי ובאיזה מידה תמליץ לחבר על ביטוח...