רשות שוק ההון

הממשלה תקדם במסגרת חוק ההסדרים הסרת מגבלות על הייעוץ הפנסיוני בבנקים

לאחר שרשות שוק ההון פרסמה טיוטת הוראת שעה, שנועדה לאפשר לבנקים לספק ייעוץ פנסיוני טלפוני בתקופת הקורונה, משרד האוצר לוקח את הנושא צעד אחד קדימה. במסגרת טיוטת חוק ההסדרים ל-2020 מוצע להסיר באופן קבוע את המגבלות על היועצים הפנסיוניים בבנקים, ולאפשר להם מתן שירותי ייעוץ פנסיוני באופן טלפוני ודיגיטלי. במסגרת החוק מוצע לתקן את סעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה-2005 כך שיתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או אמצעי דיגיטלי. כיום קיימות מגבלות בחוק על...