רשות שוק ההון

חובת הגילוי של המבטח / מאת גדעון ארמן

קראתי בעניין רב את מאמרו של יעקב קיהל שהתפרסם בפוליסה ב-15 בינואר 2020 - "היבטי שיווק של ביטוח – על חובת הגילוי של המבטח" וכתמיד למדתי והחכמתי. גם את מסקנותיו אשמח לאמץ במלואן. אלא, שעלינו לבחון את המצב המצוי ולראות אם וכיצד ניתן להגיע למצב רצוי כפי שמכוון אליו קיהל. נראה לי שהציפייה שרשות שוק ההון תיקח על עצמה את העמקת ידיעותיהם ומקצועיותם של סוכני הביטוח היא אוטופיה. סוכני הביטוח מקצועיים, אמינים וישרים ככל שיהיו, פועלים במסגרת המערכת של חברות הביטוח ומוכרים את הביטוחים כפי שהם מוצעים על ידי המבטחים....
Pages