רשות שוק ההון

 מיזוג אלטשולר שחם ופסגות מתקרב: הערכות – ניהול ההשקעות של מוצרי הפנסיה והגמל של פסגות צפוי לעבור מיידית לאלטשולר שחם

עסקת הרכישה של אלטשולר שחם את פסגות קרובה לקו הסיום. לאחר קבלת כל האישורים הרגולטוריים, כולל האישור של רשות שוק ההון (ראו מסגרת) – המיזוג בפועל צפוי להתחיל באופן מיידי. על פי הערכות בענף, המהלך הראשון שיינקט על ידי אלטשולר שחם, כבעלי השליטה בפסגות, הוא להעביר את ניהול ההשקעות של מערך הפנסיה והגמל מפסגות לאלטשולר שחם. צעד זה צפוי להתרחש כבר בימים הקרובים, ועל פי חלק מההערכות – כבר מחר. פוסט בפייסבוק שפורסם על ידי גורם בכיר בפסגות מאשר את ההערכה כי העברת ניהול ההשקעות צפויה לקרות באופן מידי.  ...