רשות שוק ההון

סופית: רשות שוק ההון חוסמת את הפרצה של משיכת כספי הפנסיה

הוראות התקנון התקני של קרנות הפנסיה המקיפות חדשות קובעות כי משיכה ממרכיב התגמולים של עמית שכיר תתאפשר אם נותקו יחסי עובד ומעסיק או שהעמית הגיע לגיל הזכאות 60. לעומת זאת, בהוראות התקנון התקני של קופות הגמל לחיסכון אין הוראה מקבילה המגבילה משיכת כספים כאמור. בכך, למעשה, נוצרה פרצה באמצעותה עמית שכיר שהיה מעוניין למשוך את כספי התגמולים מקרן הפנסיה, היה יכול לעשות זאת באמצעות ניוד הכספים מקרן הפנסיה לקופת גמל לחיסכון. בעקבות כך, החלו גופים שונים, ביניהם גופים שאינם בעלי רישיון, לפרסם מודעות לציבור הרחב על אודות פרצה זו ולעיתים...
בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

שר האוצר יוסמך ויוכל לחייב את הגופים המוסדיים – חברות הביטוח והחברות המנהלות בגמל ובפנסיה, להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם. זאת, במסגרת רפורמת המידע…
מגדל תחלק דיבידנד של 47 מיליון שקל

מגדל תחלק דיבידנד של 47 מיליון שקל

קבוצת מגדל דיווחה בסוף השבוע שעבר כי  דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד בסך 47 מיליון שקל. חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור האספה הכללית של החברה. האספה…