רשות שוק ההון

פחות נבחנים השנה בבחינות ההסמכה לסוכני ביטוח: כ-1,300 נבחנים לעומת 1,800 ב-2019

מאת אלמוג עזר הקורונה משפיעה גם על דור העתיד של סוכני הביטוח, כך לפחות זה נראה ממספרם של הנבחנים בבחינות ההסמכה. ביום חמישי שעבר (2 ביולי 2020) נערכו בחינות ההסמכה לסוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פנסיוניים. בבחינות נטלו חלק 1,309 נבחנים, לעומת 1,800 נבחנים בממוצע שנבחנו בבחינות ב-2019. סך הכול נרשמו לבחינות שהתקיימו לפי מתווה מיוחד כ-1,414 נבחנים. ברשות שוק ההון הביעו שביעות רצון מכמות הנבחנים לנוכח המצב במשק וההגבלות של משרד הבריאות והוסיפו כי הנבחנים היו קשובים להנחיות, ולא עלו בעיות בעקבות ההתאמות החדשות. ביום הבחינה נערכו חמישה מבחנים: יסודות...