רשות שוק ההון

חופש בחירה של החוסכים = תחרות

חופש בחירה של החוסכים = תחרות

משרד האוצר פועל לאורך שנים להרחבת יכולת הבחירה של החוסכים בתכניות פנסיוניות מתוך הנחה שעם הגדלת דרגות החופש של הציבור, הרחבת יכולותיו לבחור ולבצע שינויים…