שיחה דיגיטלית פתוחה

זכותו העצמאית של צד ג' לתבוע את חברת הביטוח של המזיק – בעירבון מוגבל

ביטוחי אחריות נועדו לתת מענה למצב בו המבוטח גרם נזק לצד שלישי. על מנת לוודא שבמקרה כזה הכסף יגיע לנפגע, המחוקק קבע בחוק יריבות ישירה בין חברת הביטוח לבין צד ג'. המחוקק קבע סייג פשוט – המבוטח עצמו צריך לא להתנגד בתוך 30 יום לתשלום. אולם בתי המשפט, לא פעם ולא פעמיים, פירשו את הוראות החוק וצמצמו את זכותו של הנפגע לקבל כסף מצד חברת הביטוח. העיקרון הוא שרק כאשר הכיסוי למבוטח חל – נשמרת זכותו של צד ג' לתבוע ולקבל כסף מחברת הביטוח. אולם לעיתים בתי המשפט מצאו דרכים...