שירביט

שירביט מרחיבה את הפוליסה לביטוח דירה ותכולתה גם כנגד נזקי טרור

שירביט מרחיבה את הפוליסה שלה לביטוח דירה ותכולתה הורחבה לכלול גם כיסוי כנגד נזקי טרור. מהחברה נמסר, כי ביטוח נזקי הטרור מבית שירביט מכסה נזק פיזי ישיר למבנה הדירה ו/או לתכולתה, כתוצאה ממעשה טרור (לא ממלחמה) ומעניק שיפוי בגין הרכוש שניזוק כתוצאה מטרור, בסכום ההפרש שבין שווי הרכוש המבוטח, לפי ערך כינון לבין הפיצוי המתקבל בידי המבוטח ממס רכוש וקרן פיצויים. עוד נמסר, כי בכל מקרה, לא יפחתו תגמולי הביטוח בגין נזקי הטרור מסכום השווה ל-10% מהסכום אשר משולם בפועל בגין נזקי הטרור על ידי מס רכוש וקרן פיצויים. צביקה...
צבי ליבושור מונה למנכ"ל שירביט

צבי ליבושור מונה למנכ"ל שירביט

צבי ליבושור מונה למנכ"ל שירביט - כך נודע לפוליסה. דירקטוריון שירביט החליט היום (ה') על מינויו של ליבושור, ששימש עד כה כמנהל האגף לביטוח כללי,…