שירביט

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר: תחום רכוש ואחרים הושפע ב-2020 בעיקר מרווחי השקעות / מאת חגי שפירא

ביטוח רכוש ואחרים, הכולל פוליסות וכיסויים רבים, מהווה 23.5% מתפוקת האלמנטרי (5.329 מיליארד שקל מתוך 22.655 מיליארד שקל). שלוש פוליסות הרכוש: בתי עסק / אובדן רכוש, דירות (ומשכנתאות) והנדסי המהווים כ-90% (ויותר) מתפוקת התחום ורווחיותו, אחראים ליציבותו ורווחיותו לאורך השנים. בשנה הנסקרת התחום הרוויח 454.6 מיליון שקל, המהווים 22.8% מרווחיות האלמנטרי (1,994.5 מיליון שקל). פוליסות אחרות / כיסויים אחרים המשפיעים על התחום: מטענים בהובלה – ימי, כלי טיס וכלי שיט, נסיעות לחו"ל (בעיקר שירביט שאין לה בנפרד מגזר בריאות), תאונות אישיות וסיכונים אחרים. התפוקה בשנה הנסקרת (2020) - כ-5.329 מיליארד...
מדד פוליסה לשילוב נשים בהנהלות ענף הביטוח והפנסיה: שיעור ממוצע של 40% נשים בתפקידי ניהול בכירים בענף; המובילות בקידום נשים: אלטשולר שחם, AIG ושירביט

מדד פוליסה לשילוב נשים בהנהלות ענף הביטוח והפנסיה: שיעור ממוצע של 40% נשים בתפקידי ניהול בכירים בענף; המובילות בקידום נשים: אלטשולר שחם, AIG ושירביט

מאת מרינה פובולוצקי למרות רוב נשי מובהק בקרב העובדים בענף, נשים עדיין מהוות מיעוט בדרג ההנהלות הבכירות.   40% מקרב בעלי התפקידים הבכירים בענף הביטוח והחיסכון…
חשד למתקפת סייבר על חברת שירביט

חשד למתקפת סייבר על חברת שירביט

חשד למתקפת סייבר על חברת שירביט, בעקבותיה דלף מידע על מבוטחים. כך דיווחו הבוקר, בהודעה משותפת, רשות שוק ההון ומערך הסייבר הלאומי. משירביט טרם נמסרה…