שירביט

כלל ביטוח במגעים לרכוש את שירביט

כלל ביטוח במגעים לרכוש את שירביט

כלל ביטוח מקיימת בימים אלה מגעים מתקדמים לרכישת חברת הביטוח שירביט. בשלב זה עדיין לא ברור אם מדובר ברכישת הפעילות של שירביט או ברכישת האחזקות.…