שירותי בריאות כללית

על פי דרישת הרשות ולבקשת כללית, הראל הפחיתה את דמי הניהול בביטוח הסיעודי

על פי דרישת רשות שוק ההון ולבקשת שירותי בריאות כללית, הראל הפחיתה את דמי הניהול בביטוח הסיעודי למבוטחי הקופה, וזכתה בכך רשמית במכרז לביטוח סיעודי של הכללית – כך נודע לפוליסה. במכרז שערכו במקביל קופות החולים כללית ומכבי נתנה הפניקס את ההצעות הנמוכות ביותר. אולם כיוון שעל פי כללי המכרז שקבעה הרשות, יכולה כל חברת ביטוח לבטח רק את אחת משתי הקופות, בחרה הפניקס (מראש) במכבי וזכתה במבוטחי הקופה. הראל נתנה את ההצעה השנייה בגובהה למבוטחי כללית. אולם, כיוון שההצעה הייתה, על פי ההערכות, גבוהה בכ-30% מהצעתה של הפניקס, בכללית...