שירן גורפיין

בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח: לא שילמה את מלוא עמלת הצבירה בפוליסות פרופיל הקו החדש

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 148.45 מיליון שקל הוגשה נגד כלל ביטוח בטענה להפרת התחייבות חוזית כלפי סוכני הביטוח שלה, בהתאם להסכם ביטוח החיים ביניהם, לשלם להם עמלת צבירה לה הם זכאים בפוליסות מסוג "פרופיל הקו החדש מנהלים ועצמאים" שהופקו לאחר ה-31 בדצמבר 2003. בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען, כי כלל ביטוח נמנעה מלפעול על פי הוראות מחייבות בהסכם ביטוח החיים שנחתם בינה לבין סוכניה ולשלם להם את מלוא עמלת הצבירה. זאת, תוך שהיא מנצלת את המצב בו סוכני הביטוח אינם עוקבים ולעיתים אף...