שלומי הדר

בית המשפט העליון: אי עמידה במגבלת גיל הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי

אי עמידה של נהג הרכב המבוטח במגבלת גיל הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי – כך קבע היום בית המשפט העליון, בראשות השופטים יצחק עמית, דפנה ארז ברק ופרופ' עופר גרוסקופף. בעקבות בקשת רשות ערעור שהגישו עוה"ד ג'ון גבע ושלומי הדר, קיבלו שופטי העליון את עמדתם של עורכי הדין גבע והדר, וקבעו כי ברכב שהיה נהוג על ידי נהג שלא עמד במגבלת הפוליסה לא ישללו לחלוטין תגמולי הביטוח אלא הם יופחתו באופן יחסי לסיכון – על פי הלכת סלוצקי. על פי הלכת העליון התקדימית, השאלה המרכזית שנידונה הייתה "מה הדין...