שלומי לוטינגר

לראשונה: הלשכה תפעיל שירות "רופא אמון" בביטוח תאונות אישיות לחבריה

לשכת סוכני הביטוח  ניהלה הליך תחרותי בין חברות הביטוח המובילות בישראל, ולשם כך נעזרה ביועץ הביטוח עו"ד שלומי לוטינגר שהוא אקטואר ומומחה בתחום הביטוח הקבוצתי בישראל. לאחר משא ומתן עם המציעים, שהסכימו לקבל את תנאי הלשכה, נבחרה חברת איילון לבטח את חברי הלשכה ובני משפחותיהם. "תנאי הביטוח גובשו על ידי דירקטוריון סוכנות ליסוב במטרה לתת מענה ייחודי לצרכים של סוכני הביטוח בהיותם מפרנסים עצמאיים", אומר עוזי ארגמן, יו"ר דירקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח. הפוליסה כוללת, בין השאר, פיצוי שבועי במקרה של אי כושר מלא כתוצאה מתאונה לתקופה מרבית של עד חמש...