שלמה אליהו

דירקטוריון מגדל דחה את הבקשה לתביעה נגזרת נגד בעל השליטה שלמה אליהו

דירקטוריון מגדל דחה את בקשת בעל המניות, שמגדל תתבע את בעל השליטה שלמה אליהו, לאחר שאימץ את המלצות דוח הוועדה הבלתי תלויה - כך דווחה היום (ד') החברה לבורסה. אתמול קיים דירקטוריון החברה דיון בדוח הוועדה הבלתי תלויה על ממצאיו העובדתיים והמשפטיים, לרבות בחוות הדעת של היועץ הכלכלי הבלתי תלוי של הוועדה, לפיהם לא נמצא בסיס עובדתי ומשפטי לטענות המבקש, לרבות בטענה לנזק מתמשך שנגרם לחברה, ובהתאם החליט לדחות את דרישת המבקש כי החברה תגיש תביעה כנגד אליהו. באוגוסט 2020 פנה אחד מבעלי המניות למגדל בדרישה שהחברה תפעל נגד בעל...