שלמה ביטוח

שלמה ביטוח בתקופה הטובה בתולדותיה: הכפילה ב-2019 את הרווח ורשמה רווח כולל של 123 מיליון שקל

שלמה ביטוח בראשות המנכ"ל אורי אומיד רשמה ב-2019 רווחי שיא. החברה רשמה רווח כולל של 123 מיליון שקל, גידול של 100% לעומת 2018, בה נרשם רווח כולל של 62 מיליון שקל. על רקע התוצאות הטובות, החברה חילקה לראשונה דיבידנד לבעלי מניותיה – 15 מיליון שקל. הגידול ברווח בתקופת הדוח, מציינת החברה בדוח, נובע בעיקר מעלייה משמעותית ברווחיות בהכנסות מהשקעות וברווחי האקווטי מחברה כלולה, שיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש, וכן משחרור רזרבות בענף רכב חובה בסך כולל של כ-18 מיליון שקל בשייר (כולל חלק החברה בתוצאות הפול), כתוצאה מפס"ד...
כשעולם הביטוח והטברנה נפגשים

כשעולם הביטוח והטברנה נפגשים

טובי שמלצר, מבעלי שלמה ביטוח ואורי אומיד, מנכ"ל החברה, הזמינו  את הסוכנים המובילים של החברה, חברי "מועדון ה-100",  לחופשת סוף שבוע מפנקת באתונה, יוון. כמדי…