שלמה מילר

הפניקס משלימה בימים אלה שורת הטבות למבוטחים על רקע המשבר הכלכלי

הפניקס משלימה בימים אלה שורת הטבות למבוטחים על רקע המשבר הכלכלי. ההטבות ניתנות למבוטחים באמצעות הסוכנים, שמעודכנים במסגרת שורת חוזרים שנשלחו אליהם במהלך השבועות האחרונים, כולל חוזר שנשלח היום. שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בחברה, מסר לפוליסה כי מדובר בסיוע למבוטחי החברה בפוליסות הרכב והדירה, במטרה להקל על ההתמודדות עם המשבר הכלכלי, בעטיו יצאו עובדים רבים לחל"ת או פוטרו, בהיקף שהגיע למעל מיליון דורשי עבודה. בחוזר שנשלח היום לסוכנים, הפניקס מאפשרת למבוטחים שתי אפשרויות לדחיית תשלומי הפרמיה בפוליסות הפניקס זהיר שמתחילות בחודשים מאי-יוני: האחת – 12...