שלמה שמאי

חברת הביטוח איילון מיישמת פתרון של SAP עבור תקן הדיווח הבינלאומי   IFRS17 עם שימוש בשירותי הענן של AWS

איילון תטמיע פתרון של SAP  בעזרת KPMG ליישום תקן IFRS 17  שיכנס לתוקפו בשנת 2023 על תשתית של AWS. ההטמעה של סביבת SAP מאובטחת עבור IFRS17, בוצעה בזמן שיא של מספר שבועות באמצעות אמזון ווב סרוויס AWS ו- CloudBuzz מבית one שהינו שותף מיישם של AWS בישראל. IFRS17 הינו תקן דיווח חשבונאי בינלאומי עבור חוזי ביטוח אשר קובע את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חוזי ביטוח אשר בתכולת התקן. שימוש בפתרון של SAP ובשירותי AWS עבורIFRS17  תאפשר לאיילון להתמקד בפיתוח ובעבודה החשבונאית, להוסיף ולהוריד משאבים על פי הצורך ובמהירות,...