שלמה שפס ובניו בע"מ

פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

במהלך מלאכת תיקון במשק של המבוטח נפגע אנושות עובד קבלן שעסק במלאכה. המבטחת בביטוח חבויות, שנתבקשה להגן על המבוטח מפני תביעת משפחת הנפגע, שללה את…