שמעון מירון

הכשרה רשמה רווח של 0.6 מיליון שקל ב-3 רבעונים ראשונים של 2020

מגמת הגאות בשוק ההון המשיכה גם ברבעון הנוכחי והביאה את הכשרה לרווח כולל לאחר מס של 0.6 מיליון שקל בתקופת הדוח - שלושה רבעונים ראשונים של 2020, לעומת רווח של 31 מיליון שקל בתקופת המקבילה ב-2019. החברה מדווחת על רווח כולל של כ-16 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה, מסר עם פרסום הדוחות: "אנו מסכמים גם את הרבעון השלישי עם רווחיות נאה והמשך מגמת השיפור ברווח החיתומי לאור פעולות יזומות וטיוב תיק הלקוחות בתחום...