שני בלו הרפניסט

כיצד קרן הפנסיה של הלמן אלדובי גם צמודה ב-100% למדד S&P 500 וגם מחזיקה 30% אג"ח מיועדות?

כיצד קרן הפנסיה החדשה של הלמן אלדובי גם צמודה ב-100% למדד המניות S&P 500 וגם מחזיקה אג"ח מיועדות? על פי פרסומי בית ההשקעות, המסלול החדש של קרן הפנסיה חשוף למדד בשיעור של כ-100%, אולם הקרן זכאית ל-30% אג"ח מיועדות. מבדיקת פוליסה עם בית ההשקעות נמסר, כי הקרן חשופה למדד ה-S&P 500 באמצעות חוזים עתידיים, מה שמאפשר השקעה מקבילה של כ-30% מנכסי הקרן באג"ח מיועדות עם תשואה מובטחת. השקעה בחוזים עתידיים על מדד אינה מחייבת השקעה של הון ממשי, אלא מהווה התחייבות עתידית. הדבר מאפשר ואף מחייב השקעת נכסי הקרן בנכסים...