שרון הינדה

אי בהירות בפוליסה תפורש כנגד המנסח בעיקר כשמדובר בתניות פטור או בחריגים

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתה של י.ג.מ.ח. ייזום והשקעות בע"מ ("התובעת") נגד הראל חברה לביטוח בע"מ ("הנתבעת"). פסק הדין ניתן במרץ 2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת שרון הינדה. שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין. התובעת הגישה כנגד הראל תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם לכספות ולדלת בעקבות פריצה שהתרחשה ביחידת מגורים שבוטחה בביטוח מבנה על ידי הראל. הצדדים לא נחלקו לגבי נסיבות המקרה ואף אין חולק, כי הראל פיצתה את התובעת בסכום כספי עליו לא חלקה. התובעת טענה, כי הכספות, שחוברו ועוגנו לקירות הבית, היו חלק קבוע...