שרון ושות'

תביעת המבחן של הרגולטור האנגלי / מאת עו"ד פגי שרון

במסגרת תביעת המבחן של הרגולטור האנגלי (FCA Test Case), לאחר שהצדדים הגישו לבית המשפט את "תמצית" טיעוניהם בכתב (מאות עמודים), החל שלב הטיעונים בעל פה (היוועדות חזותית מרחוק) שנמשך שמונה ימים רצופים מה-20 ביולי 2020. פסק הדין צפוי להינתן באמצע ספטמבר השנה. להלן נסקור את הטיעונים המרכזיים שעלו בדיון: א. כיסוי מגפות המבטחים טענו שפוליסות ביטוח עסקים אינן מיועדות לכיסוי השלכות / נזקי מגפות על בתי העסק. הרגולטור טען, שלנוכח התרחשותן של מגפות שונות לאורך ההיסטוריה, כגון סארס, על המבטחים היה להחריג מגפות בצורה מפורשת אם היה בכוונתם לא לכסות...
גם בהליך משפטי, לעתים "כל המוסיף – גורע"

גם בהליך משפטי, לעתים "כל המוסיף – גורע"

העוסקים בתביעות ובניהולן מכירים בוודאי את ה"לוּפ" שאליו נכנסים הצדדים לעתים מזומנות, כשהנתבע שולח "הודעה  לצד שלישי" לתובע עצמו. בכך נוצר מעין "מעגל קסמים" של…