שרון רייך

איילון אחזקות תצורף למדד ה- Micro Capעל ידי חברת המדדים MSCI

יו"ר איילון אחזקות, שלמה גרופמן צילום: יח"צ מניית איילון אחזקות תצורף למדד ה-Micro Cap בעדכון הקרוב של חברת המדדים MSCI  שייצא לקראת סוף מאי. החברות הכלולות במדד הן בעלות שווי שוק של 50 עד 300 מיליון דולר. הצטרפות זו למדד מתווספת להימצאות קיימת של מניית החברה למדד ה-60SME, אליה נכנסה איילון אחזקות לפני כשלושה חודשים. על פי הודעת החברה, "ההנפקה שבוצעה באפריל אשתקד, כמו את כל השינויים שעוברת החברה, הוביל יו"ר החברה שלמה גרופמן, שנהנה מגיבוי דירקטוריון החברה לכל המהלכים שביצע, כולל מבעל השליטה לוי רחמני, שאז עוד היה חבר...
שרון רייך ימונה למנכ"ל איילון אחזקות

שרון רייך ימונה למנכ"ל איילון אחזקות

שרון רייך ימונה למנכ"ל איילון אחזקות במקומו של לוי רחמני. כך דיווחה חברת האחזקות היום בבורסה. כפי שפורסם בפוליסה, ועדת האיתור שהוקמה עם הודעת הפרישה…