שרון שפר

העליון: מהי חובת ההנמקה של חברות הביטוח במסגרת מכתבי דחייה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור של חתמי לוידס חברי סינדיקט מספר 1414 ASC, אליהם הצטרפו מבקשות נוספות (להלן: המבקשות) אשר יוצגו על ידי עו"ד שרון שפר ועו"ד קארין בר-אל כנגד מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת (להלן: המשיבה 1) אשר יוצגה על ידי עו"ד עמית מור, עו"ד אלעד לוי ועו"ד ענת מורג מיכאלי, וכנגד חתמי לוידס חברי סינדיקט מספר KILN KLN 510 (משיבה פורמאלית) (להלן: המשיבה 2). פסק הדין ניתן בנובמבר 2019, מפי השופט עופר גרוסקופף. לפני בית המשפט הונחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בגדרה...
חיסיון ממבט ראשון

חיסיון ממבט ראשון

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום שלום בקריות, בן דוד נגד מנורה מבטחים ואח', קיבל בית המשפט את עמדת מנורה וחתמי לוידס המיוצגים על ידי…