ש. הורוביץ ושות'

החלטת הרגולטור: קרנית תיחשב כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות

קרנית תוכר כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות של ניירות ערך בדומה לשאר חברות הביטוח, כך אישר היום (ד') מנכ"ל קרנית רו"ח איתן השחר לפוליסה. ההחלטה לראות בקרנית כ"מבטח סטטוטורי" ולהעניק לה חלק מההקלות של חברת ביטוח בשוק ההון, התקבלה על ידי רשות ניירות ערך לאחר פנייה של החברה דרך משרד עוה"ד ש. הורוביץ ושות' על ידי עו"ד מיכל ליברמן ועו"ד גיא פירר. קרנית אינה מוגדרת כחברת ביטוח אלא כתאגיד שהוקם על מנת להעניק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצויים לפי חוק הפלת"ד ואשר אין בידיהם לתבוע פיצויים...