ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

מבטחת פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח שמסר דיווח שיקרי / מאת ג'ון גבע

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה תביעתה של ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ כנגד הנתבע 1 וכנגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין אשר ניתן במאי 2019, מפי השופט נצר סמארה. בשנת 2017 התרחשה תאונת דרכים בין רכב, אשר בעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: רכב התובעת), לבין רכב שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 1 ומבוטח על ידי מנורה מבטחים בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים"). התובעת טוענת, כי בזמן שרכב התובעת נסע כדין בנתיב השמאלי, התפרץ רכב...
חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

האם במקרה בו חברת ביטוח פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח בשל מרמה, היא גם פטורה מתשלום  לצד ג' תמים? לשאלה זו נדרש בית המשפט המחוזי…