תמורה סוכנות לביטוח

הלשכה מתנגדת להצעת בנק ישראל לצמצם את החובה להפריש לפנסיה: פוגעת בציבור המבוטחים

בנק ישראל גיבש יוזמה חדשה בענף הפנסיה במטרה להגדיל את שיעורי התעסוקה במשק. על פי יוזמת הבנק המרכזי, תצומצם חובת ההפרשה לפנסיה של המעסיק עבור עובדים שכירים. על פי המודל המוצע - לא תוחל חובת הפקדה לפנסיה על שכר של עד 7,000 שקל. עבור יתר השכר לא ישונו ההוראות הנוכחיות. להשקפת הבנק, ביטול ההכרח להפקיד לפנסיה לעובדים יקטין את עלות ההעסקה של עובדים ועשוי לעודד השארתם במשק והגברת גיוס מחודש לאורך המשבר. זאת, מתוך הרעיון כי העובדים בשכר נמוך הם אלו שנפגעו באופן המירבי מפיטורים ויציאה לחל"ת בתקופת משבר הקורונה....