תקנות הביטוח הלאומי

אביחי סודרי, מנכ"ל וקטיס, לפוליסה: לא הייתה סיבה שריבית ההיוון תרד ל-2%

"היות והתשואה ההיסטורית של תיקי השקעות סולידיים היא הרבה מעבר ל-3%, לא הייתה סיבה שריבית ההיוון תרד ל-2%". כך מסביר לפוליסה אביחי סודרי, מנכ"ל חברת וקטיס, את עמדתו ביחס להליך המשפטי שהתנהל בבית המשפט העליון. סודרי היה אחד הגורמים שפעלו במסגרת ההליך בו פסק לפני ימים אחדים העליון כי ריבית ההיוון של חברות הביטוח תישאר 3% ולא תרד ל-2%, כפי שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי לאחר החלטת ועדת וינוגרד. לדברי סודרי, מדובר בהחלטה שאינה נוגעת לתביעות הנזיקין אלה לצרכי הביטוח הלאומי, ושהכניסה את המשק לסחרור מושלם כזנב המקשקש בכלב. וקטיס מנהלת עבור קופות חולים וגופים נוספים...