תרומות

מבטחים תורמים למלחמה בקורונה

מבטחים תורמים למלחמה בקורונה

* מבטח המשנה השוויצרי הבינלאומי Swiss Re הודיע כי הוא מעביר ל-Swiss Re Foundation (קרן תרומות ללא כוונות רווח) סך של 5.2 מיליון דולר עבור…