תשואות

אפקט הנגיף: ביטוחי המנהלים נפלו עד 2.7% בפברואר, הכשרה במקום הראשון עם ירידה של 1.24%

פוליסות ביטוח המנהלים של הכשרה במסלולים הכלליים הן אלו שרשמו את התשואה הטובה ביותר בחודש פברואר 2020 .כך עולה מדיווחי התשואות של החברות. הפוליסות המשתתפות רשמו ירידות חדות של עד 7.2% בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על הכלכלה העולמית. הפוליסה של הכשרה נחלשה 41.1% בחודש פברואר. הקרן רשמה עליה של 18.8% ב-12 החודשים האחרונים. הפוליסה של כלל ביטוח השילה 14.2% בפברואר ונמצאת במקום השני במסלול. הפוליסה מציגה עלייה של 91.5% ב-12 החודשים האחרונים. הפוליסה של הראל במסלול ירדה 24.2% בפברואר ונמצאת במקום השלישי. הפוליסה עלתה 5% ב-12 החודשים האחרונים ....