תשואות

שנה מצוינת בשוק קרנות ההשתלמות: גידול של כ-17% בהיקף הנכסים ל-250 מיליארד שקל / מאת איציק אסטרייכר

עם סיומה של שנת 2019, שוק קרנות ההשתלמות מסכם שנה מצוינת, נוספת מבחינת צמיחה בהיקף הכספים המנוהלים. מגמת הצמיחה מאפיינת את הענף זה יותר מעשור (מאז 2008). היקף נכסים: בסוף שנת 2019 הסתכמו כלל הנכסים בקרנות השתלמות ב-250 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול בשיעור של כמעט 17% לעומת היקף הנכסים בראשית השנה. לאורך העשור היקף הנכסים המנוהל בקרנות השתלמות יותר מהכפיל את עצמו - מהיקף של כ-112 מיליארד שקל שנוהלו בראשית העשור צמח הסכום ל-260 מיליארד שקל. תשואות: בשנת 2019 הניבו קרנות ההשתלמות בממוצע תשואה נומינלית, ברוטו (לפני תשלום דמי...
Pages