50 שנה לנחיתה על הירח

50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

בלי להמעיט בחשיבות אירוע הנחיתה על הירח ול"צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות", כפריק של טכנולוגיה אתמקד במחשב הניווט וההנחיה שפעל בתוך החללית. המחשב, שפיתוחו…