AAA Assurance Corp

IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

המבטח האוסטרלי Insurance Australia Group IAG הודיע על החלטתו למכור את פעילותו בדרום מזרח אסיה - פעולה שיכולה להכניס לו סכם בהיקף של כ-500 מיליון דולר.…