ABI

בריטניה: ענף ביטוח נסיעות לחו"ל שילם תביעות בהיקף שיא של 275 מיליון ליש"ט

מבטחי נסיעות חו"ל אמורים לשלם תביעות בהיקף כספי של 275 מיליון ליש"ט בגין תביעות המיוחסות למגיפת הקרונה. כך עולה מפרסום של - Association of British Insurers  ABI. רוב התביעות הן בגין ביטולי טיסה ומיעוטן הוצאות בחו"ל. היקף התביעות שובר את שיא תשלום התביעות שהיה בשנת 2010 (148 מיליון ליש"ט) - שנה בה התפרץ הר געש באיסלנד, שגרם לביטול טיסות ברחבי צפון כדור הארץ. ה-ABI צופה שיוגשו יותר מ-400 אלף תביעות בגין מגיפת הקורונה לעומת 294 אלף תביעות שהוגשו בשנת 2010.