African Swine Fever

מבטחים סיניים נפגעו משפעת החזירים

מבטחים סיניים נפגעו משפעת החזירים

מבטחים סיניים אשר עורכים ביטוחים חקלאיים וביטוחי מקנה נפגעו קשה מהתפרצות African Swine Fever) ASF) (שפעת החזירים האפריקאית) אשר פגעה קשות בתעשיית גידול החזירים. עלויות…