AGCS

ברומטר הסיכונים לשנת 2020 על פי Allianz

(Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS מפרסם החודש את Allianz Risk Barometer אשר סקר 2,718 משיבים (לקוחות, ברוקרים וגורמי סחר) ב-102 מדינות. על פי תגובות המשיבים – עשרת הסיכונים המובילים הם: סייבר – 39% אובדן רווחים – 37% שינויים בחקיקה - 27% אסונות טבע – 21% התפתחות שווקים – 21% אש, התפוצצות – 20% שינויים אקלימיים – 17% אובדן מוניטין ושווי המותג – 17% טכנולוגיות חדשות – 13% התפתחויות מאקרו כלכליות – 11%. סיכון סייבר דורג כסיכון הגבוה ביותר במדינות אוסטרליה, בלגיה, צרפת, הודו, מלזיה, דרום אפריקה, דרום קוריאה, ספרד,...