AIDA

כנס AIDA במוסקבה עסק בתפקידו של הפיקוח על הביטוח

כנס של AIDA בנושא הפיקוח על הביטוח בענפי ביטוחי החיים והביטוח הכללי התקיים במוסקבה ב-13 בספטמבר השנה. השתתפו בו מפקחי ביטוח ממדינות שונות באירופה, ונציגי חברות הביטוח העולמיות, ביניהן ,Gen Re, Generali, Zuric ועוד. הם דנו בשינויים במדיניות הפיקוח, ועל התוצאות של החמרה בדרישות לפי הרגולציה החדשה בתחום. כך, למשל, ברוסיה פחת בשנים האחרונות מספר חברות הביטוח מ-300 ל-187 בשנת 2019, והמספר צפוי להצטמצם ב-15 גם השנה, בשל אי עמידה בדרישות הפיקוח. תהליך זה מביא לכך שיש מבטח אחד לכל 800 אלף איש, שיעור נמוך ביותר בהשוואה לאירופה. גם שיעור...