AIG העולמית

יפעת רייטר מונתה למנכ"לית AIG ישראל

יפעת רייטר מונתה למנכ"לית AIG ישראל

מנכ"לית חדשה לחברת הביטוח AIG ישראל. AIG העולמית הודיעה לפני זמן קצר על החלטת דירקטוריון החברה אודות מינויה של יפעת רייטר, סמנכ"לית חיים ובריאות בחברה,…